En viktig insats för bibliskt och reformatorisk gudstjänstliv i Lund?

Sedan våren 2007 samlas S:t Markus församling i Lund till söndaglig gudstjänst i vår Svenska kyrkas andliga tradition. Anledningen till församlingens bildande var att barnfamiljer, studenter och andra i universitetsstaden med omnejd upplevde att gudstjänstlivet på Skriftens och vår Lutherska bekännelses grund behöver förstärkas. Man kontaktade Lutherstiftelsen i Göteborg med resultat att undertecknad fått mitt tjänsteställe förlagt till Lund, och ägnar huvuddelen av min arbetstid till att tjäna församlingen såsom dess pastor.

Gudstjänsterna äger f.n. rum i hyrda lokaler i stadens centrum. Dessa är ändamålsenliga och hyran är rimlig, och vi är tacksamma över att lokalfrågan kan lösas på detta sätt.
Men helt bra är inte situationen. Det skulle vara gott för församlingslivets stabilitet och tillväxt om vi hade tillgång till egen kyrksal. Dessutom har vi tankar på en del evangelisationsprojekt – såsom öppen förskola och kaféverksamhet med föredrag över andliga ämnen - som bara är möjliga att genomföra om vi kan arbeta i lokaler som vi själva disponerar över.


Nu finns det fastigheter i Lund som är intressanta. Men de kostar en slant: Om en sådan skulle förvärvas skulle det medföra stora utlägg i form av räntor, amorteringar och driftskostnader.
Det finns emellertid ett sätt att lösa detta problem så att projektet inte behöver bli så dyrt. Det går helt enkelt ut på att lokalkostnaderna finansieras genom uthyrning. Uthyrningen kan avse både samlingslokal och studentboende. Vi vet från annat håll att efterfrågan både på samlingslokaler och studentbostäder är mycket stor i universitetsstaden.


Det finns också ett startkapital som Lutherstiftelsen i Göteborg disponerar över. Närmare bestämt 584 634 kronor, gåvomedel som skall vara placerade i fonder där endast räntan får användas till stipendier. Dessa skulle för begränsad tid kunna investeras i ett fastighetsköp. Och inte nog med det: Inom kort kommer eventuellt en mycket intressant fastighet med en större samlingslokal, pentry och smårum belägen i centrala Lund att vara till salu.


Lutherstiftelsen och vi som är engagerade i S:t Markus församling har sagt att om vi lyckas samla in tillräckligt med medel och upprätta en realistisk plan för hur fastighetsköpet kan finansieras, skall vi försöka anskaffa byggnaden ifråga. Om detta inte visar sig möjligt går sökandet vidare efter ett annat objekt. Fastigheter av intresse bjuds ut till försäljning tämligen regelbundet. Det skall sägas att fastän det ovan redovisade startkapitalet inte är obetydligt, är det långt ifrån tillräckligt. Vi behöver disponera över ett belopp som är minst dubbelt så stort för att förverkliga dessa planer.


Vi dristar oss att ställa följande fråga till Dig käre läsare: Skulle Du vara intresserad att stödja detta projekt? Det kan vara genom donation, utlåning av kapital några år till låg ränta, goda råd och tips eller genom att praktiskt hjälpa till med eventuella ombyggnadsarbeten. Om så är fallet kan Du kontakta undertecknad på 070 615 11 61 (e-post:mailto:patrik.torang[a]sanktmarkus.se eller Lutherstiftelsens ordförande kh.em. Ragnar Block på 0320-87187. Du kan också redan idag betala in ditt bidrag till Lutherstiftelsens plusgirokonto, d.v.s. 49 12 14 – 3, och på inbetalningskortet skriva: ”Insamling till kyrksal i Lund”.

Vänliga hälsningar
Patrik Toräng

Nya liturgiska föremålTill församlingen har det för insamlade medel som öronmärkts för ändamålet inköpts två mässhakar, två stolor och en uppsättning textil till nattvardstjänst. I detta ingåren manipel, en bursa, en uppsättning altarlinnen (en korporalduk, två purifikatorer och två handdukar) och ett kalkkläde.


MÄSSHAKE (casula)

Prästens liturgiska högtidsplagg som bärs vid högmässa.
Längre ner på sidan finns den vita. Den lila mässhaken är av filtkaraktär och i helt klar användbart skick. Den vita mässhaken är i damast med guldbrokad och mycket vacker.
Detta innebär också att vi med den gröna mässhaken har liturgiska kläder till i princip alla kyrkoårets högmässor.


KORPORALDUK
Liten duk i vitt linne med antingen 4 eller 5 broderade kors. Duken bärs in till altaret vid nattvard, liggande ovanpå kalkklädet - ofta i bursa - och läggs ut på altaret. På korporalet ställer man sedan kalk och patén.

På bilen finns också de båda purifikatorerna för avtorkning av kalken och handdukarna för torkning av celebrantens händer.KALKDUK/ KALKKLÄDE (lat. velum)
Fyrkantig duk som läggs över pallan på kalken vid högmässa. I äldre tid vanligen dekorerad med broderieroch spets eller frans runt kanterna. Kalkklädet var okänt under medeltiden och kom till användning förstunder senare hälften av 1500-talet.

PALLA
Liten, styv platta klädd med vitt linne, ibland med broderat kors. Pallan ligger ovanpå kalk och patén somstöd för kalkklädet när man bär in nattvarden.

BURSA
Fyrkantigt, stelt fodral för förvaring av korporalduken, vanligen med dekor på ovansidan. Bursan läggs ovanpå den klädda kalken då allt bärs in till altaret inför en högmässa. Under 1900-talet har det blivit vanligt att ha bursor i de liturgiska färgerna.

HANDLIN (manipel)
Band, ofta med broderad dekor, som bars över officiantens vänstra handled (som en hovmästares servett).Brukas inte i Sverige efter reformationen. Idag kan det dock finnas importerade handlin, hör ofta samman med mässhake och stola.

Som källa har använts http://www.inventaria.se/Bilder/ordlista.pdf