Gudstjänster på Österlen
Lutherstiftelsens gudstjänster på Österlen 
i Ravlunda g:a skola vårterminen 2018
(om inget annat anges inleds gudstjänsterna kl.15.00 och leds av Patrik Toräng)


14/1, 2:a söndagen e. Trettonded.: Högmässa. Jan-Erik Appell.
Denna gudstjänst äger rum i Vigarehuset  i Vik !

4/2: Kyndelsmässodagen: Högmässa.

4/3: 3 i fastan: Högmässogtj.

25/3: Palmsöndagen: Högmässa.

8/4: 1:a e Påsk: Högmässogtj.: Jan-Erik Appell

29/4: 4:e e Påsk. Högmässa.

20/5: Pingstdagen: Högmässogtj.

17/6: 3:e i tref.: Högmässa