Predikoutkast

Nedanstående predikningar är utförliga utkast av predikningar som hållits i församlingen.


Första årgången

Nyårsdagen gdtj 2015

Trettondedagen hm 2015

2a e Trettondedagen gdtj 2015

3 e Trettondedagen hm 2015

Septuagesima gdtj 2015

Fastlagssöndagen 2015 hm

2 sön i fastan gtj 2015

Jungfru Marie bebådelsedag 2015 gdtj

Kristi förklaringsdag

6 e trefaldighet 2015

12 e trefaldighet 2015

15 e trefaldighet 2015

16 e trefaldighet 2015 Skriftetal

17 e trefaldighet 2015

20 e tref 2015

21 e tref 2015

23 e trefaldighet

23 e tref 2015

Söndagen före domssöndagen

Domssöndagen

Helige Mikaels dag 2015

Andra årgången

Den Helige Mikaels dag

Den Helige Mikaels dag (II)

Andra söndagen i advent

Tredje söndagen i advent

Fjärde söndagen i advent

Fjärde söndagen i advent 2015

Juldagen

Söndagen efter Jul - skriftetal och predikan 2015

Söndagen efter Jul - skriftetal och predikan

1:a söndagen efter Trettondedagen

1:a sönd e trettonded hm

2:a sönd e trettonded hm

Kyndelsmässodagen

Septuagesima

Septuagesima gtj. 2016

Fastlagssöndagen gtj 2016

1:a i fastan gtj 2016

2:a söndagen i fastan

2:a söndagen i fastan 2016 hm

3:e söndagen i fastan

Långfredag

Påskdagen

1a e påsk gdtj 2016

5 e påsk, bönsöndagen, hmg, 2016

6 e påsk, sön f pingst, hmg, 2016

Kristi himmelsfärds dag Hm 2016

Heliga trefaldighets dag - predikan 2016

2 e trefaldighet - hm 2016

3 e trefaldighet - predikan 2016

4 e trefaldighet - predikan 2016

8 e trefaldighet - skriftetal och predikan 2016

12:e e trefaldighet - skriftetal och predikan

12 e trefaldighet - predikan 2016

13:e e trefaldighet - skriftetal och predikan

13 e trefaldighet - skriftetal och predikan

14 e trefaldighet - predikan 2016

15 e trefaldighet - predikan 2016

16 e trefaldighet

16 e trefaldighet - predikan 

18 e trefaldighet - predikan 2016

17 e trefaldighet - predikan

Mikaelidagen hm 2016

Tacksägelsedagen

Tacksägelsedagen 2016

21 e trefaldighet - skriftetal och predikan

21 e trefaldighet 2016 predikan

22 e trefaldighet - hm 2016


Tredje årgången

2 e trett

2 e trett hmg 17

3 e trett d

4 e trett d hmg 17

Kyndelsmässodagen 3 årg

Kyndelsmässodagen hm 2017

Septuagesima

Septuagesima 17

1 i fastan hm 17

2 i fastan hmg 17

3 i fastan hm 17

5 i fastan hm 17

10 e tref

11 e tref

14 e tref

Mikaelidagen

Tacksägelsedagen